Tłumaczenia dokumentacji technicznej


Prawidłowo wykonane tłumaczenie dokumentacji technicznej jest kluczowe do wprowadzenia danego produktu na  rynek i umożliwienia jego swobodnego użycia. 

Umiejętności techniczne tłumacza są w takiej sytuacji tak samo istotne, jak jego zdolności lingwistyczne. 

Zajmujemy się tłumaczeniami różnorodnych dokumentów oraz instrukcji technicznych. 

Dobrze wiemy, że lokalizacja to nie tylko przekład, to także właściwie dostosowanie terminologii, oraz dbałość o pełną spójność tłumaczonego materiału. 

Kto wykonuje u nas tłumaczenia tekstów technicznych? 

 - Podczas tłumaczenia instrukcji, przewodników dla użytkownika lub jakichkolwiek innych technicznych dokumentów - niezwykle istotne jest doświadczenie tłumacza w danej dziedzinie. Niezależnie od tego, czy będzie dotyczyło inżynierii, medycyny lub jakiejkolwiek innej dziedziny, tłumaczenie techniczne musi być możliwie najlepsze i najbardziej precyzyjne. 
Dlatego tez w naszym przypadku, oprócz tłumacza przysięgłego, tłumaczony tekst redagowany jest również przez specjalistę branzowego / inżyniera / farmaceutę / lekarza / etc.

 Ponieważ tłumaczenia techniczne i branżowe słownictwo stanowią wyjątkową grupę przekładów (nawet właściwe tłumaczenie pod kątem językowym nie gwarantuje pełnej ich poprawności), wiemy iż bardzo dużo zależy nie tylko od samej treści, ale również od jej zgodnościi z wymaganiami technicznymi. 

Każdy ze stosowanych formatów wymusza indywidualne podejście do tłumaczenia. 

W naszej firmie zajmują się tym profesjonaliści i zespoły interdyscyplinarne, które mają doświadczenie w wykonywaniu takich przekładów. 

Pomimo że zadanie to jest niezwykle wymagające, posiadamy jednak know how oraz grupę tłumaczy, korektorów i koordynatorów projektów, którzy dysponują konieczną do tego wiedzą. 

Zawsze stosujemy najowoczesniejsze narzędzia, które gwarantują lokalizację i poziom tłumaczeń na najwyższym poziome, co przekłada się na pełną satysfakcję Klientów.
Copyright ©2020 QUALITY CONSULT Roman Zybaczyński, All Rights Reserved.