Zapraszamy do udziału w dedykowanych szkoleniach produkcyjnych jak i jakościowych:

Szkolenia Produkcyjne:

 - Lean Manufacturing
 - 5S - organizacja miejsca pracy
 - KANBAN i Poka Yoke

Szkolenia Jakościowe:

 - Problem Solving / 8D
 - Statystyczne Zarządzanie Jakością
 - MSA - Analiza Systemów Pomiarowych
 - SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem
 - Wymagania SZJ wg normy EN-PN ISO:9001
 - Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością

Copyright ©2020 QUALITY CONSULT Roman Zybaczyński, All Rights Reserved.