Oferujemy wsparcie w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2.

 Metodyka PRINCE2 definiuje projekt jako "organizację tymczasową, powołaną w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Jeśli w ramach prowadzonego przedsięwzięcia występuje więcej niż jeden projekt i projekty te są ze sobą powiązane struktura taka nazywana jest programem. PRINCE2 wprowadza założenie, że projekt jest realizowany w środowisku opartym o klienta i dostawcę. Klient jest źródłem finansowania projektu oraz oczekuje określonego rezultatu wynikającego z projektu. Dostawca oferuje swoje zasoby oraz umiejętności, aby dostarczyć dla klienta oczekiwany przez niego rezultat. Metodyka PINCE2 dwa nie określi konkretnych stanowisk w projekcie. Określone natomiast są konkretne role, spośród których każda ma określone obowiązki i zadania. Przenosząc model klient/dostawca na obszar interesariuszy projektu zgodnie z PRINCE2 należy dodać trzecia stronę interesów w projekcie czyli Biznes. Według PRINCE2, aby zapewnić efektywne zarządzanie strategiczne, operacyjne, odpowiedni poziom kontroli oraz właściwą komunikację należy na początku projektu właściwie zdefiniować strukturę zespołu zarządzającego projektem....

I tu zaczyna się nasza rola...Copyright ©2020 QUALITY CONSULT Roman Zybaczyński, All Rights Reserved.